gradation, Inc.

Menu Close

Cooking
Misconceptions

Making Cooking a Snap

SEIYU

  • MOVIE

Cooking  Misconceptions

RELEASE
2020.11
CLIENT
SEIYU
LINK
Visit Project
MEMBERS
Creative Director : Shiro Nomura (ENJIN TOKYO)
Agency Producer : Yusuke Kashiwagi惻Kaede Koizumi惻Shoichi Tokuyama (ENJIN TOKYO)

Producer : Tomoaki Kumano / Tetsuya Fukushima (kirameki)
Production Manager : Kohei Maruta / Ken Miyajima
Director : Masato Goto (TYO SPARK)
Assistant Director : Masahiko Takahashi
Cinematographer : Rauda / Toshiaki Imaoka / Kazumasa Urakawa
Gaffer : Takuji Takemoto
Prop Stylist : Masaaki Ohira (gala)
Food Stylist : Midori Moniwa / Kanami Matsumoto / Motono Shimakata
Casting Director : Hajime Atsuta (AJ)
Production sound mixer : Hideto Kikuchi / Hiroshi Noro

Editor : Jo Kobayashi (CHOCOLATE) / Masashi Sato (r STUDIO) / Koei Ishizaki / Kenji Ichihara
Colorist : Ben Conkey
Title Logo Design : Kazushige Takebayashi (SHA)
Illustrator : miltata
Music : Massive Music Tokyo
Mixer : Gaku Shimada (r STUDIO)

#MOVIE

Next Project

Next Project