gradation, Inc.

Menu Close

Nihon
Chouzai

Branding video

Nihon Chouzai Group

  • GRAPHIC
  • MOVIE

Nihon  Chouzai

RELEASE
2022.04
CLIENT
Nihon Chouzai Group
LINK
Visit Project
MEMBERS
Creative Director : Yosuke Azuma (Interbrand)
Design Director : Naotsugu Nakamura (Interbrand)
Director : Rika Igarashi (Interbrand)
Senior Designer : Jun Yagisawa (Interbrand)
Designer : Susugu Watabe (Interbrand)
Copy Writer : Tetsuya Sakai

Visual Artwork / Installation by NAM
 Director : Takayuki Nakazawa
 Cinematographer / Photographer : Hiroshi Manaka
 Stylist : Atsushi Kimura
 Retoucher : Yoshiaki Sakurai

Producer : Tomoaki Kumano (gradation)
Production Manager : Tomoki Yamagata (gradation) / Shoko Ichikawa
Assistant Director : Goshi Eda

Camera Assistant : Yuki Makishima

Art : Yasushi Suzuki (Suzuki Studio)

Offline Editor / Colorist : Hajime Kato (is'eye)
Online Editor : Masashi Sato (rSTUDIO)

Music : Takahisa Mitsumori
Narration : Mami Kameoka
Mixer : Yuki Suda (rSTUDIO)

Casting : Rie Sakima・Akane Fujita (GOLDCAST)
Cast : Mai Orime / Kyosuke Suzuki / Manae Mihashi / Ryota Wada
Hair & Make-up : Naoyuki Ohgimoto

#GRAPHIC

#MOVIE

Next Project

Next Project